ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА "ВИНТЕХПРОМ" АД - ГР. ПАЗАРДЖИК
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА "ВИНТЕХПРОМ" АД - ГР. ПАЗАРДЖИК "Винтехпром" АД е създаден през 1947 година и е сред най-авторитетните производители на вино в България. Високото качество на продуктите ни се дължи на съхранения във времето дух на древни традиции във винарството, който е умело съчетан със съвременните технологии на винопроизводството. Нашето вино се отличава с прекрасни вкусови качества от различни реколти, произведени от грозде, събирало слънчевите лъчи на Горнотракийската низина. "Винтехпром" АД се простира на площ от 32 744 кв. м. в регулацията на гр. Пазарджик. Разположен е в Горнотракийската низина на Южна България, където природните условия са много благоприятни за развитието на лозарството. Почвено-климатичните условия дават възможност за отглеждането на висококачествени сортове: "Мавруд","Каберне Совиньон" и "Мерло", както и на типичните за региона местни сортове "Памид", "Ркацители", "Димят". Компанията си осигурява суровини от едри частни стопани на лозови насаждения и кооперации в региона, с които има изградени трайни търговски отношения. "Винтехпром" АД разполага с необходимите машини и съоръжения за приемане и качествена преработка и ферментация на 6 хиляди тона грозде, както и с възможности за съхранение на 8 милиона литра вино. В резултат на всички гореспоменати обстоятелства, компанията предлага букет от сортови вина. С по-голям относителен дял са червените вина, което е обусловено от спецификата на Южния Лозаро-Винарския регион "Тракийска Низина." Компетентният състав на дружеството не само поддържа отлично качество на произвежданите и съхранявани вина, но и непрекъснато разработва нови екзотични букети, отчитайки съвременните вкусове на пазара. Перспективите пред дружеството са много добри, имайки предвид потенциала на разработваните нови серии продукти, които са съобразени със световните тенденции във винопроизводството.#
Google +